ដំណើររឿងនៃក្តីសង្ឃឹម

តម្លៃ៖ $3.18

ប្រភេទ៖ ,

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ទម្ងន់ 0.50 kg

Reviews

មិនទាន់មានការវាយតម្លៃនៅឡើយទេ។

ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដំបូង​ដែល​វាយតម្លៃ «ដំណើររឿងនៃក្តីសង្ឃឹម»