សៀវភៅ​ណែនាំ​ពី​ព្រះ​គម្ពីរ

តម្លៃ៖ $3.00

ការពិពណ៌នា

សៀវភៅ​នេះ​ជា​សំណេរ​ណែនាំកណ្ឌគម្ពីរ​នីមួយៗនៅ​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​ទាំង​មូល ហើយ​ខ្ញុំ​បាន​បែងចែក​ការសង្ខេប​នេះ​ជា​ប្រាំពីរ​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​គ្នា ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យ​លោកអ្នក​ស្គាល់​ព្រះគម្ពីរ​បាន​កាន់តែ​ច្បាស់។ ផ្នែក​ទាំង​ប្រាំពីរ​នោះ​រួម​មាន៖ អ្នកនិពន្ធ, ឆ្នាំ​និពន្ធ, ការសង្ខេប, គម្រោង​កណ្ឌគម្ពីរ, សំណើ​ខគម្ពីរ​​សម្រាប់​ការសញ្ជឹងគិត ​និង​ការទន្ទេញ​ចាំ​មាត់, ​ការអនុវត្ត, ព្រមទាំងរូបភាព។ ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា ការ​អាន​សៀវភៅ​នេះ​ នឹង​ជំរុញ​ឲ្យ​លោកអ្នក​កាន់តែ​ចង់​អាន​ព្រះគម្ពីរ​ខ្លាំង​ថែមទៀត។ លោកអ្នក​អាច​ថតចម្លង​សៀវភៅ​នេះ​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់​បាន ដោយ​មិន​ចាំបាច់​សុំ​ការ​អនុញ្ញាត​ពី​ខ្ញុំ​ទេ ប៉ុន្តែ​ ហាមលក់ និង​សូម​កុំ​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​អ្នកនិពន្ធ​ដើម។ លោកអ្នក​អាច​ទាញ​យក​សៀវភៅ​នេះ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​លើ​គេហទំព័រនេះ។ ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ទំនាក់ទំនង៖ [email protected] សៀវភៅ​នេះ​រៀបរាប់​ត្រួសៗ​លើ​កណ្ឌគម្ពីរ​នីមួយៗ​- ស្ដីពី៖ – អ្នកនិពន្ធ – ឆ្នាំ​និពន្ធ – ការសង្ខេប – គម្រោង​កណ្ឌគម្ពីរ – សំណើ​ខគម្ពីរ​សម្រាប់​ការសញ្ជឹងគិត និង​ការ ទន្ទេញ​ចាំមាត់ – ការអនុវត្ត – រូបភាព

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ទម្ងន់ .25 kg

Reviews

មិនទាន់មានការវាយតម្លៃនៅឡើយទេ។

ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដំបូង​ដែល​វាយតម្លៃ «សៀវភៅ​ណែនាំ​ពី​ព្រះ​គម្ពីរ»