ហេតុ​ផល​ហាសិប​យ៉ាង​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​យាង​មក​សុគត

តម្លៃ៖ $3.00

SKU: 9789996385032 ប្រភេទ៖ ,

ការពិពណ៌នា

សំណួរ​ដ៏​សំខាន់​ដែល​គេ​អាច​នឹង​សួរ​នោះ​គឺ៖ ហេតុអ្វី​បាន​ជា​គេ​ឆ្កាង​ព្រះយេស៊ូវ? ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ទ្រង់​រងទុក្ខ​លំបាក​ដល់​ម៉្លេះ? តើ​ការ​នេះ​មាន​អ្វី​ទាក់ទង​នឹង​ខ្ញុំ? សំណួរ​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​នោះ​គឺ នរណា​ជា​អ្នក​បញ្ជូន​ទ្រង់​ឲ្យ​មក​សុគត​យ៉ាង​ដូច្នេះ? ចម្លើយ​ទៅ​នឹង​សំណួរ​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​នេះ​គឺ ព្រះជាម្ចាស់​ជា​អ្នក​បញ្ជូន​មក។ ព្រះយេស៊ូវ គឺ​ជា​ព្រះ​រាជបុត្រា​របស់​ព្រះជាម្ចាស់។ ការ​រង​ទុក្ខ​វេទនា​មិន​មែន​ហួស​ប្រមាណ​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​អត្ថន័យ​នៃ​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះ​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​ទាំង​មូល​ឯ​នោះ​ទេ ដែល​អាច​នាំ​ទៅ​រក​ចម្លើយ​នេះ​បាន។

Reviews

មិនទាន់មានការវាយតម្លៃនៅឡើយទេ។

ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដំបូង​ដែល​វាយតម្លៃ «ហេតុ​ផល​ហាសិប​យ៉ាង​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​យាង​មក​សុគត»