ការ​សន្យា​អំពី​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ណូអែល

តម្លៃ៖ $3.18

ដំណើរ​រឿង​ពិត​អំពី​ស្ដេច​ដ៏​នៅ​អស់កល្បជានិច្ច​របស់​ព្រះជា​ម្ចាស់

SKU: 9789924566076 ប្រភេទ៖ , ស្លាក៖ ,

ការពិពណ៌នា

​ដំណើរ​រឿង​ពិត​អំពី​ស្ដេច​ដ៏​នៅ​អស់កល្បជានិច្ច​របស់​ព្រះជា​ម្ចាស់

សៀវភៅ​ «ការ​សន្យា​អំពី​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ណូអែល» បង្រៀន​ក្មេងៗ​អំពី​អត្ថន័យណូអែល និងអំពី​របៀប​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​រក្សា​សេចក្ដី​សន្យា​របស់​ទ្រង់ ក្នុង​ការ​ចាត់​ឲ្យ​មាន​ស្ដេច​ដែល​នឹងមកសង្គ្រោះ។ សៀវភៅ​នេះ​រៀបរាប់​អំពី​ដំណើរថ្ងៃ​បុណ្យ​ណូអែលក្នុង​របៀបដែល​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ ដោយ​បង្ហាញ​អំពី​របៀបដែលព្រះជា​ម្ចាស់​បាន​រក្សា​សេចក្ដី​សន្យា​របស់​ទ្រង់ ក្នុង​ការ​ចាត់​ឲ្យ​មាន​ស្ដេច​ថ្មី ស្ដេច​ដែល​នឹងយាងមកសង្គ្រោះ​ គឺជា​ស្ដេចដែល​នៅ​អស់កល្បជានិច្ច។

មកដល់​ហើយ! សៀវភៅ​អំពី​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ណូអែល​ដែល​រៀប​រាប់​អំពី​ដំណើរ​រឿង​នៃ​ការ​ប្រសូត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ សម្រាប់​ក្មេងៗ ដោយ​មាន​ភាព​ស្មោះ​ត្រង់​ជា​មួយ​នឹង​សាច់​រឿង​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ទម្ងន់ 0.44 kg

Reviews

មិនទាន់មានការវាយតម្លៃនៅឡើយទេ។

ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដំបូង​ដែល​វាយតម្លៃ «ការ​សន្យា​អំពី​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ណូអែល»