ការលន់តួ

តម្លៃ៖ $3.50

ការពិពណ៌នា

ប្រវត្តសាស្រ្តការលន់តួបុព្វបុរសនៃជំនឿ

សៀវភៅ ការលន់តួ គឺ​ជា​សៀភៅ​ដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងពិភពលោក។ ហើយឥឡូវនេះមានជាភាសាខ្មែរ។

«មិន​មែន​ថា​រាល់​ជីវប្រវត្តិ​ខាង​ឯ​វិញ្ញាណ​ស័ក្តិសម​នឹង​ទទួល​បាន​ពេលវេលា​របស់​យើង​នោះ​ទេ។ ប៉ុន្តែ​លោកគ្រូ អហ្គស្ទីន គឺ​ជា​អ្នក​គិត​ដ៏​ពិសេស​ម្នាក់ ហើយ​ទាក់​ទង​នឹង​រាល់​អំពើ​បាប​របស់​គាត់ នោះ​គាត់​ក៏​ជា​បុរស​គំរូ​ម្នាក់​ដែរ។ ជីវិត​របស់​គាត់​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​ប្រទាន​ពរ​ដល់​ក្រុម​ជំនុំ​អស់​ជា​ច្រើន​សតវត្សរ៍ ហើយ​ឥឡូវ​នេះ​ក៏​ជា​ព្រះ​ពរ​ដល់​យើង​ផង​ដែរ។»
-John Frame

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ទម្ងន់ .35 kg

Reviews

មិនទាន់មានការវាយតម្លៃនៅឡើយទេ។

ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដំបូង​ដែល​វាយតម្លៃ «ការលន់តួ»