លក្ខណសម្បត្តិព្រះជាម្ចាស់

តម្លៃ៖ $3.50

SKU: 9789924566045 ប្រភេទ៖ ,

ការពិពណ៌នា

សៀវភៅ​ដ៏​មាន​តម្លៃ​មួយ​នេះ ដែល​និពន្ធ​ដោយ​លោក អេ. ដឹបលយូ. ភីងខ៍ (A. W. Pink) បាន​ឲ្យ​អ្នក​អាន​ទាំង​អស់​ស្វែង​រក​សេចក្ដី​ពិត​នៅ​ក្នុង​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ជា​ច្រើន​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ដែល​រួម​មាន​ដូច​ជា អធិបតេយ្យភាព ភាព​មិន​ចេះ​ប្រែប្រួល ការ​អត់​ធ្មត់ សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ ភាព​ស្មោះ​ត្រង់ និង​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ជា​ច្រើន​ផ្សេង​ទៀត​របស់​ព្រះ​អង្គ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ទម្ងន់ .35 kg

Reviews

មិនទាន់មានការវាយតម្លៃនៅឡើយទេ។

ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដំបូង​ដែល​វាយតម្លៃ «លក្ខណសម្បត្តិព្រះជាម្ចាស់»