មូលដ្ឋានគ្រឹះ​នៃ​ជំនឿ

តម្លៃ៖ $3.00

ការពិពណ៌នា

តើ​លោកអ្នក​មាន​បំណង​ចិត្ត​​ចង់​ឲ្យ​ខ្លួនឯង និង​ក្រុមជំនុំ​ឈរ​លើ​ថ្មដា​នៃ​ការបង្រៀន​ខាង​ទេវវិទ្យា​ដ៏​មាំមួន​ដែរ​ឬ​ទេ? តើ​លោកអ្នក​មាន​បំណង​ចង់​ឃើញ​អ្នកជឿ​ថ្មីៗ​លូតលាស់​ខាងឯវិញ្ញាណ​យ៉ាង​លឿន​ដែរ​ឬ​ទេ? តើ​លោកអ្នក​រំពឹង​ចង់​ឃើញ​មាន​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ជាច្រើន​ទៀត​ពេញវ័យ​ខាង​ឯ​វិញ្ញាណ​ដែល​មាន​ចិត្ត​ចង់​ផ្សាយដំណឹងល្អ និង​បង្កើត​សិស្ស​ដែរ​ឬទេ? តើ​លោកអ្នក​មាន​បំណងចិត្ត​ចង់​ឃើញ​ក្រុមជំនុំ​របស់​លោកអ្នក​មាន​ការរួបរួមគ្នា​ដែល​ផ្អែក​ទៅលើ​ការយល់ដឹងពី​សេចក្តីពិត​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ជា​មូលដ្ឋាន​ដែរ​ឬទេ? បើដូច្នោះ​មែន សៀវភៅ មូលដ្ឋានគ្រឹះ​នៃ​ជំនឿ ជា​សៀវភៅ​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​លោកអ្នកហើយ! សៀវភៅ​ដ៏ល្អ និង​ងាយស្រួល​​អនុវត្ត​តាម​មួយ​ក្បាល​នេះ គឺជា​ធនធាន​សម្រាប់​អ្នក​ជឿ​ថ្មីៗ និង​អ្នកជឿ​យូរឆ្នាំ​មក​ដែរ។ ដូចគ្នា​ផង​ដែរ សៀវភៅ​នេះក៏​បាន​ទទួល​ការកែសម្រួល​ដោយ​ ចាស់ទុំ គ្រូបង្រៀន និង​គ្រូគង្វាល​នៅ​ក្រុមជំនុំ ហ្គ្រេស ខមូនីតធី (Grace Community Church)។ តាម​ការដឹកនាំ​របស់​លោកគ្រូ ចន មែកខធ័រ (John MacArthur) យើង​បាន​ប្រើប្រាស់​សៀវភៅ​នេះ​ក្នុង​ការ​បង្រៀន ហើយ​យើង​ឃើញ​ថា​ វា​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ល្អ​ណាស់​លើ​ជីវិត​អ្នក​ដែល​បាន​សិក្សា។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ទម្ងន់ .25 kg

Reviews

មិនទាន់មានការវាយតម្លៃនៅឡើយទេ។

ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដំបូង​ដែល​វាយតម្លៃ «មូលដ្ឋានគ្រឹះ​នៃ​ជំនឿ»