នំ​ម៉ាណា​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ២០២៤

តម្លៃ៖ $3.00

Out of stock

ការពិពណ៌នា

សូមទទួលព្រះពរប្រចាំថ្ងៃ

សូមនាំ ហើយបង្រៀនទូលបង្គំ ក្នុងសេចក្ដីពិតរបស់ទ្រង់ផង ដ្បិតទ្រង់ជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំ ទូលបង្គំសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ដរាបរាល់ថ្ងៃ។ – ទំនុកដំកើង ២៥:៥

សូមឲ្យព្រះប្រទានពរលោកអ្នក ឲ្យមានពេញដោយក្តីសង្ឃឹម និងក្តីជំនឿរៀងរាល់ថ្ងៃ!

សៀវភៅនំម៉ាណាប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់អានមួយឆ្នាំពេញនឹងលើកទឹកចិត្តលោកអ្នក ដោយទីបន្ទាល់សម្រង់ពាក្យលើកទឹកចិត្ត និងជាពិសេសព្រះបន្ទូលព្រះ។

អត្ថបទខ្លីៗទាំង៣៦៥ទំព័រនឹងរំឭកលោកអ្នក អំពីព្រះទ័យទុកដាក់ ដែលព្រះទ្រង់មានសម្រាប់លោកអ្នក។ សូមលោកអ្នកអនុញ្ញាតព្រះអង្គ ឲ្យបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នក មានបន្ទូលមកកាន់ចិត្តអ្នក ហើយធ្វើឲ្យវិញ្ញាណអ្នកមានភាពភ្លឺស្វាងឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ទម្ងន់ .25 kg

Reviews

មិនទាន់មានការវាយតម្លៃនៅឡើយទេ។

ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដំបូង​ដែល​វាយតម្លៃ «នំ​ម៉ាណា​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ២០២៤»